Ochrana osobných údajov

Osobné údaje našich zákazníkov budú chránené pred zneužitím.
Predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku (zaslanie objednaného tovaru) s dotknutou osobou.
Kontaktné informácie zákazníka a informácie o jeho nákupoch sa nebudú postupovať tretiemu subjektu.
Tým, že sa stávate zákazníkom nášho obchodu dávate súhlas, že môžete byť informovaný o novinkách v tomto internetovom obchode formou e-mailu. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy.
Internetový obchod www.t5arena.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potreby poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Internetový obchod www.t5arena.sk má potvrdenie o oznámení informačného systému osobných údajov, ktorého identifikačné číslo je 1410150.

Vyhradzujeme si právo prevádzať analýzu o chovaní užívateľov na našej internetovej stránke. Do tejto analýzy je zahrnutá napr. miera návštevnosti stránky, prehľaď najprezeranejších produktov a pod. Tieto údaje su vedené vždy ako štatistický prehlaď, nikdy menovite na konkrétneho zákazníka.

Niektoré informácie môžu byť automaticky zbierané pri použití súborov cookies. Cookies nie sú škodlivé programy, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie počítača. Vďaka nim je možné lepšie zamieriť reklamnú kampaň prostrednístvom spoločnosti Google. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies. Voľba použitia cookies je preto na dobrovoľnom rozhodnutí zákazníka.

Odhlásiť sa od používania súborov cookies spoločnosti Google môžete prostredníctvom nasledujúceho linku.