Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

I-TECH partner s. r. o.
Prúty 551/1

010 04 Žilina

 

IČO : 36767115

DIČ: 2022365642

IČ DPH : SK2022365642 

registrácia Okresný súd v Žiline, Vložka číslo 18872/L

Základné imanie: 6640 €

 

Každý nákup na stránkach www.t5arena.sk, spadá pod obchodné podmienky platné v danom čase. Obchodné podmienky sú platné od chvíle ich zverejnenia na internetových stránkach.

 

OBJEDNÁVKA :

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.t5arena.sk sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

 

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY:

 

Objednaný tovar je dodávaný v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári.
Prípadné dodanie tovaru mimo územia SR sa dohodne individuálne, preto nás kontaktujte ešte pred zadaním objednávky na info@t5arena.sk

T5group s. r. o. ponúka 3 spôsoby doručenia tovaru:

 • prostredníctvom Slovenskej pošty
 • prostredníctvom kuriéra DPD
 • osobný odber na adrese: T5Arena, Prúty 551/1, Žilina, 01004

Za tovar je možné zaplatiť tromi spôsobmi a to dobierkou, bankovým prevodom alebo v hotovosti.

 • pri platbe dobierkou užívateľ zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi
 • pri platbe prevodom, platbu vykonajte až po tom, keď Vám pošleme e-mail s informáciami potrebnými k platbe (číslo účtu, variabilný symbol, suma k úhrade). Objednávka bude vybavená hneď po pripísaní celkovej čiastky na účet spoločnosti I-Tech partner s. r. o. 2900361329 / 8330, IBAN: SK9083300000002900361329 vedený vo Fio banke
 • platba v hotovosti je možná pri osobnom odbere

Za doručenie objednaného tovaru účtujeme balné a prepravné náklady vo výške:

Pri objednávke tovaru v hodnote nad 100 € neúčtujeme kupujúcemu prepravné náklady a doručenie tovaru je pre zákaznika zdarma.

doručnie prostredníctvom Slovenskej pošty:

 • 3,00 EUR pri platbe vopred prevodom na účet
 • 4,02 EUR zaslaním na dobierku

doručenie prostredníctvom kuriéra DPD:

 • 5,94 EUR pri platbe vopred prevodom na účet
 • 6,96 EUR zaslaním na dobierku

pri balíku nad 15 kg vás budeme kontaktovať a dohodneme poplatky a doručenie


CENA VÝROBKU:

V predajných cenách nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Náklady na dopravu sú zaúčtované na konci objednávky k cene vybraných výrobkov. I-Tech partner s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny. O tejto zmene musí zákazníka vopred informovať, po potvrdení objednávky je cena záväzná. 

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA:
 

Reklamácie sú vybavované prostredníctvom formulára na stránke www.t5arena.sk v časti Informácie, Reklamácie. Po obdržaní takto vyplneného formulára vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať poštou (doporučenou zásielkou) alebo prepravnou spoločnosťou na adresu I-tech partner s. r. o., Prúty 551/1, 010 04 Žilina (poštovné hradí odosielateľ).
Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

 

O ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom.

 

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je v záručnom liste uvedené inak.
Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť prepravcovi a zároveň predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme.

 

V prípade, že je zásielka poškodená alebo neúplná, užívateľ je povinný spísať s prepravcom protokol o škode alebo má právo zásielku neprevziať. V obidvoch prípadoch je nutné o tejto skutočnosti ihneď informovať I-Tech partner s. r. o. na tel. čísle 0905 979 523 alebo emailom na adrese info@t5arena.sk . 
V prípade spísania protokolu o škode poslať kópiu do 24 hodín elektronickou poštou na adresu info@t5arena.sk

V prípade ak je zásielka na pohľad nepoškodená a poškodený výrobok zistíte až po otvorení zásielky. Najneskôr nasledujúci pracovný deň kontaktujte prepravnú spoločnosť.
Pri prepravnej spoločnosti Slovenská pošta môžete reklamáciu uplatniť na ktorejkoľvek pošte.
Pri prepravnej spoločnosti DPD na telefónnom čísle 18 373 - DPD Slovensko.

Bez vyplneného "protokolu o škode" spôsobenej prepravcom nebude reklamácia uznaná.


Záruka sa nevzťahuje na:

 • závady spôsobené nesprávnym použitím výrobku
 • závady spôsobené nesprávnym skladovaním

STORNO OBJEDNÁVKY :
 

Kupujúci má právo stornovať objednávku najneskôr do 1 hodiny od momentu ukončenia objednávky, na tel. čísle +421905 979 523 alebo e-mailom na adresu info@t5arena.sk
V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote

 • tovar sa už nevyrába, pripadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY :

 

V súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný túto skutočnosť formulovať do akéhokoľvek vyhlásenia, ktoré bude našej spoločnosti doručené poštou alebo mailom.
Vzorový formulár nájdete tu.
Formulár si môže stiahnuť, vytlačiť a následne zaslať spolu s tovarom na adresu spoločnosti alebo vyplnený a oskenovaný zaslať mailom na info@t5arena.sk a následne poslať ešte samotný tovar poštou na adresu spoločnosti podľa pokynov nižšie.

Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 • tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe na adresu spoločnosti I-Tech partner s. r. o., Prúty 551/1, Žilina, 010 04
 • náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku)

ALTERNATÍVNE ONLINE RIEŠENIE SPORU:

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@t5arena.sk
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Osobné údaje našich zákazníkov budú chránené pred zneužitím.
Predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku (zaslanie objednaného tovaru) s dotknutou osobou.
Kontaktné informácie zákazníka a informácie o jeho nákupoch sa nebudú postupovať tretiemu subjektu.  
Tým, že sa stávate zákazníkom nášho obchodu dávate súhlas, že môžete byť informovaný o novinkách v tomto internetovom obchode formou e-mailu. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy.
Internetový obchod www.t5arena.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potreby poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Internetový obchod www.t5arena.sk má potvrdenie o oznámení informačného systému osobných údajov, ktorého identifikačné číslo je 1410150.

Vyhradzujeme si právo prevádzať analýzu o chovaní užívateľov na našej internetovej stránke. Do tejto analýzy je zahrnutá napr. miera návštevnosti stránky, prehľaď najprezeranejších produktov a pod. Tieto údaje su vedené vždy ako štatistický prehlaď, nikdy menovite na konkrétneho zákazníka.

Niektoré informácie môžu byť automaticky zbierané pri použití súborov cookies. Cookies nie sú škodlivé programy, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie počítača. Vďaka nim je možné lepšie zamieriť reklamnú kampaň prostrednístvom spoločnosti Google. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies. Voľba použitia cookies je preto na dobrovoľnom rozhodnutí zákazníka.

Odhlásiť sa od používania súborov cookies spoločnosti Google môžete prostredníctvom nasledujúceho linku.