O nás

Magdaléna, Andrej, Bruno, Zuzana... spojila nás láska k prírode a k pohybu v nej? Áno, ale lepidlom, čo nám pomohlo sa bližšie spoznať a dodalo nám chuť spojiť spoločný záujem s prácou, bol Geocaching. Pre tých čo túto celosvetovú zábavu poznáte, nemusíme viac vysvetľovať. Pre tých čo o tom nepočuli (alebo len počuli) – je to také pánske huncútstvo, kde pomocou GPS prístroja hľadáte skrýšu/poklad ukrytý najčastejšie v prírode.
No a tieto skrýše sú ukryté na všakovakých miestach ľahšie alebo ťažšie dostupných. A práve spôsob, ako sme sa k jednotlivým pokladom dostávali, je ten tmel, čo nás spojil. Jeden od druhého sme sa mnohému priučili a začali sme splavovať rieky, zdolávať horolezecké cesty, horské štíty, zlyžovávať žľaby a mnohé iné viac či menej náročné aktivity.
Pri týchto aktivitách sme potrebovali rôzne pomôcky a výbavu, ktorú prinášame aj Vám na našom webshope.